Jak navrhujeme technické řešení FVE

Nejčastější instalace FVE, které v současné době řešíme, jsou spojené s některým dotačním titulem v rámci programu Státního fondu životního prostředí ČR – Nová zelená úsporám pro rodinné domy. Využitím tohoto programu jsou pak dány základní rámce při návrhu technického řešení. 

Výše instalovaného výkonu je omezena maximálně 10 kW a všechny kategorie NZU pro fotovoltaické systémy jsou nastaveny tak, aby co největší množství vyrobené elektřiny bylo spotřebováno v místě výroby. Příště si na příkladu ukážeme ekonomiku jednotlivých řešení, pro dnešek postačí konstatování, které platí skoro vždy – čím více elektřiny odtéká z nemovitosti, tím hůř.

Nejprve je nutné si ujasnit, kterým ze dvou základních směrů se vydat. Tedy zda využijeme fyzické baterie nebo zda budeme přebytky vyrobené elektřiny využívat při akumulaci do TUV. S ohledem na způsob využití pak budeme navrhovat velikost elektrárny. Pro splnění podmínek NZU musí být vždy splněna podmínka minimálně 70% využití vyrobené elektřiny v rámci budovy. 

Pro simulaci, zda navržené řešení bude této podmínce vyhovovat začínáme stanovením předpokládaného diagram odběru nemovitosti v průběhu roku. Vstupní parametry jsou nastaveny dle typu vytápění a ohřevu TUV a očekávané roční spotřeby elektřiny. V případě „standardní“ nemovitosti lze pro zjednodušení s výhodou využít metodiky typické diagramů dodávek. Je zřejmé, že diagram spotřeby elektřiny v nemovitosti se bude také měnit v závisti na tom, zda a v jaké kapacitě jsou instalovány fyzické baterie. Vhodná velikost baterií je problematika na samostatný příspěvek, pro začátek si můžeme opět pomoci požadavkem NZU, který nastavuje minimální kapacitu baterií na 1.25 násobek instalovaného výkonu. Pro FVE s instalovaným 4 kWp je tedy minimální hodnota kapacity baterie 5 kWh.

Diagram výroby elektřiny dané nemovitosti pak modelujeme primárně v závislosti na umístění nemovitosti a orientaci panelů. (Pokud by chtěl někdo sám vyzkoušet kolik mu elektrárna vyrobí doporučujeme PV Performace Tool EU.). Pokud tyto dva diagram posadíte na sebe zjistíte, kolik vyrobené elektřiny dokážete skutečně spotřebovat a zda jste splnili podmínky dotace.

Vždy se snažíme zákazníkům vytvořit nabídku přímo na míru z nastavení dotačních titulů je však zřejmé, že určitá pásma instalovaného výkonu budou vždy vycházet jako ekonomicky nejvhodnější.